Srdce Ježišovo, kraľuj nad nami!

Pripojte sa k akcii rozširovania úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a získajte knihu s obrázkom, ktoré Vám pomôžu verne stáť pri Pánovi Ježišovi.

Pripojte sa k akcii rozširovania úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a získajte knihu s obrázkom, ktoré Vám pomôžu verne stáť pri Pánovi Ježišovi.

Nie si sám!

Maria Alacoque „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku,“ povedal Ježiš, keď v roku 1675 zjavil sv. Margite Márii Alacoque svoje Božské Srdce.

On Ti chce pomôcť aj vo Tvojich problémoch, útrapách, samote ... Jeho Srdce prijme každú Tvoju prosbu, vylieči každú ranu, ukojí najväčšiu bolesť. Stačí, keď sa k Nemu obrátiš ...

Čo získate?

Novo vydanú knihu od Guida Vignelliho „Najsvätejšie Srdce Ježišovo, najistejšia cesta spásy pre 21. storočie." Táto kniha má 100 strán a doteraz na Slovensku nebola vydaná.

Bozske srdce Pekný obrázok Božského Srdca vytlačený na tvrdom papieri, veľkosti A5, ktorý si môžete vystaviť na vhodnom mieste vo svojej domácnosti.

12 prisľúbení

ktoré si dostal od samotného Pána Ježiša.
Ctiteľom svojho Srdca sľúbil:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším.
 4. V živote, ale najmä pri smrti, im budem istou ochranou.
 5. Každé ich podujatie hojne požehnám.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše obsiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám domy, v ktorých si obraz môjho Srdcia zavesia a uctia.
 10. Kňazom dám milosť, aby obrátili i najzatrvrdlejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, budú zapísané budú do môjho Srdca a nikdy nebudú z neho vytreté.
 12. „Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť konečného pokánia všetkým tým, ktorí budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov za sebou – že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia ich sviatostí; lebo moje Božské Srdce stane sa im bezpečným útulkom v ostatnej chvíli.“

Pápeži, ktorí dôverovali Božskému Srdcu

Vyzývam všetkých veriacich, aby naďalej horlivo praktizovali kult Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša, prispôsobujúc ho našej dobe, aby vďaka tomu mohli neustále čerpať z jeho bezodného bohatstva a vedeli s radosťou na ne odpovedať ...

sv. Ján Pavol II.

Dokonca naše nedostatky, obmedzenia a slabosti nás majú viesť k Ježišovmu Srdcu. (...) Srdce Ježišovo nás pozýva, aby sme opustili sami seba, odhodili naše ľudské bezpečie pre to, aby sme Jemu dôverovali a nasledovali Ho, činili pritom zo seba dar bezhraničnej lásky.

ÁNO,

Objednávam knihu od Guida Vignelliho "Najsvätejšie Srdce Ježišovo, najistejšia cesta spásy pre 21. storočie." v hodnote 4 € (vrátane poštovného)*


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. ***